Career
LBC TANK TERMINALS

 Back to jobs

EI&A Coördinator – LBC Rotterdam

WIJ ZOEKEN EEN EI&A COÖRDINATOR

LBC ROTTERDAM

3 REDENEN OM JE BIJ LBC TANK TERMINALS TE VOEGEN

1| Doel van het werk en toegevoegde waarde 2| Werkomgeving en werkplek 3| LBC Tank Terminals als bedrijf

 • Wat wij geloven dat je nodig hebt om succesvol te zijn als EI&A Coördinator
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Recruitmentproces en hoe meld je jezelf aan

DOEL VAN HET WERK EN TOEGEVOEGDE WAARDE EI&A COÖRDINATOR LBC ROTTERDAM

De EI&A Coördinator is verantwoordelijk voor een veilige en adequate coördinatie van de EI&A werkzaamheden op de terminal.

Compliance & Safety

 • Naleven van de LBC veiligheidsrichtlijnen en erop toezien dat deze richtlijnen door iedereen in acht worden genomen.
 • Actieve bijdrage leveren aan het reduceren van TRIFR door continu aandacht voor veiligheid en het voorkomen van incidenten.
 • Zorgdragen voor vastlegging en up-to-date houden van EI&A documentatie volgens vastgestelde procedures en richtlijnen, zodat documentatie correct kan worden overlegd bij audits en inspecties en de stand van zaken inzichtelijk is.

Customer Initimacy

 • Verantwoordelijk voor een zo adequaat mogelijke maintenance planning op basis waarvan gemaakte klantafspraken conform contract kunnen worden afgehandeld in samenwerking met Terminal Planner en in afstemming met Maintenance Coördinatoren.

Operational Excellence

 • Installatieverantwoordelijke voor de terminal:

  o verantwoordelijk voor het beheer van de elektrische installaties, instrumentatie en automatisering van de terminal;

  o goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden. Zowel voor maintenance als voor projecten;

  o verlenen van toestemming voor start werkzaamheden alsook het toezien op de werkzaamheden in de rol van toezichthouder.

  o Verantwoordelijk voor conceptuele ontwerpen en kostenramingen van modificaties aan de electriciteitsverdeling binnen de terminal (transformatoren, kabelberekeningen etc).

 • Proactief initiëren, opvolgen en opleveren van de E&IA onderhoudswerkzaamheden en waar mogelijk verbetertrajecten (na goedkeuring), binnen de hiervoor gestelde tijdslijnen en volgens de geldende wet- en regelgeving en het HSSEQ-kader van LBC
 • Beheer van de functionele beschrijvingen van het SCADA systeem in samenwerking met operations en de EI&A contractors
 • Beheer van het parameterbeleid voor de automatisering van de diverse operationele activiteiten.
 • Verantwoordelijk voor alle electriciteitskeuringen (laag-, en hoogspanning).
 • SPOC voor de interne organisatie m.b.t. instrumentatie (druktransmitters, mass flow meters, tankniveaumeters, etc. en automatisering van het OT systeem.
 • SPOC voor regionale industriële IT ten behoeve van aanpassingen aan het IT industriële netwerk.
 • Proceseigenaar toegewezen OPS procedures in samenwerking met HSSEQ (up-to-date houden processen, communicatie intern) en in afstemming met Maintenance Coördinatoren.
 • Toezien op uitvoer van werkzaamheden en het naleven van de geldende veiligheidsregels.
 • Rol van aanvrager ten behoeve van vergunningen aan aannemers.
 • Ondersteunen van de Maintenance Planner in het beheer en onderhoud van het CMMS.
 • Proactief meedenken en bijdragen om de terminal continu te verbeteren.

People

 • Functioneel verantwoordelijk voor de aansturing van contractors.

WERKOMGEVING EN WERKPLEK

 • Mensen binnen LBC zijn complementair aan elkaar, vanuit verschillende achtergronden, denkwijzen en hoe zaken aan te pakken/op te lossen. Alleen door samenwerking van deze verschillende perspectieve kunnen we als groep onze ambitie waarmaken.
 • De EI&A Coördinator rapporteert aan de Maintenance Manager en geeft functioneel leiding aan E&IA onderhoudsmonteurs/contractors.

WAT WIJ GELOVEN DAT JE NODIG HEBT OM SUCCESVOL TE ZIJN ALS EI&A Coördinator

Educatie & andere benodigdheden:

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een relevante functie;
 • HBO Elektrotechniek (of MBO en bereidheid om verder te ontwikkelen)
 • Talen: Nederlands & Engels
 • Microsoft Office ervaring

Wie ben jij?

 • Integer
 • Gericht op veiligheid
 • Verantwoordelijk
 • Accuraat
 • Goed in plannen en organiseren

ARBEIDSVOORWAARDEN

LBC Rotterdam - Belangrijke compensaties & voordelen

 • Competitief salaris;
 • Pensioen op basis van middelloonregeling;
 • 13e maand;
 • Collectieve zorgverzekering.

APPLY