Career
LBC TANK TERMINALS

 Back to jobs

Operations (operational excellence) lead – LBC Antwerpen

WIJ ZOEKEN EEN OPERATIONS (Operational excellence) LEAD 

LBC ANTWERPEN

3 REDENEN OM JE BIJ LBC TANK TERMINALS TE VOEGEN

1| Doel van het werk en toegevoegde waarde

Verantwoordelijk voor de afdeling Operational Excellence welke een belangrijke coördinerende en ondersteunende functie heeft in de groep van OPERATIES. Hij/zij heeft een belangrijke impact in het dagelijks opereren van de terminal. Hij/zij heeft een coördinerende en sturende rol in het verbeterproces binnen operaties.

Je geeft leiding aan en bent verantwoordelijk voor de afdeling Operational Excellence en de processen die worden uitgevoerd.

 • Onderzoek, analyse, voorstellen, uitrollen en opvolgen van (proces) verbeterprojecten
 • Controle en supervisie op de veilige uitvoering van werken door derden (in de hoedanigheid van leidinggevende van de permit supervisors);
 • Beheer van operationele tools en werkmiddelen (in de toekomst zal deze verantwoordelijkheid naar een andere afdeling worden overgedragen);
 • In kaart brengen, opvolgen en ondersteunen van trainingen in alle relevante operationele afdelingen (SHEQ, Operations, Maintenance, …)
 • De correcte uitvoering van het werkvergunningensysteem (in de toekomst zal deze verantwoordelijkheid naar een andere afdeling worden overgedragen);
 • De tankreinigingsactiviteiten

Je hebt samen met je team naast een adviserende taak ook de leiding over alle verbeterprojecten binnen operations (en de gehele terminal). Je fungeert in een experten rol binnen volgende domeinen: nieuwe commerciële aanvragen (RFP), incidenten en klachtenonderzoek, nieuwbouwprojecten, budgetopmaak, veiligheidsstudies, audits, ontwikkeling van (strategische) verbeterplannen om de bedrijfs- en financiële doelstellingen te halen, …

HSSEQ:

 • Veiligheid vooropstellen en algemeen het HSSEQ-beleid uitdragen, stimuleren en naleven binnen de terminal.
 • Neemt deel aan incidentonderzoek en verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties voor de afdeling OPS support die hieruit voortkomen.
 • Uitvoeren van en deelnemen aan interne audits.
 • Adviserende rol bij externe audits en of klantenbezoeken.
 • Vervult een rol in het interne noodplan volgens de bestaande procedures.
 • Verantwoordelijk over het correcte proces voor veilig werkvergunning op de werkvloer.
 • Verantwoordelijk voor het uniform uitvoeren van operationele taken door alle verschillende operatoren

Operational Excellence:

 • Opmaken, reviseren, trainen en auditeren van procedures en instructies.
 • Verantwoordelijk voor het onderzoek, analyse, voorstellen, uitrollen en opvolgen van verbeterprojecten.
 • Verantwoordelijk voor een efficiënte inzetting van de operationele assets (prioriteiten van werken en interactie met operaties).
 • Coördinatie en initiatie van cleaning en commissioning in afstemming met de project managers/engineers, Customer Service, Maintenance en Shift Teamleaders.
 • Meehelpen aan onderzoeken en analyseren van incidenten en afwijkingen door middel van root-cause analyses met als doel structurele verbetering door te voeren.

Commercieel:

 • In overleg met andere afdelingen de prioriteiten in de verbeteringen van operaties en de daaropvolgende werkzaamheden op de terminal bepalen waarbij een afweging wordt gemaakt tussen veiligheid, klantenverwachting en kosten.
 • Bevorderen en stimuleren van klantentevredenheid binnen de afdeling operations.

HR:

 • Leidinggeven aan de medewerkers in de afdeling Operational Excellence: O.a. toezicht houden op de werkzaamheden op hoofdlijnen, coachen medewerkers en hen begeleiden/sturen in diens ontwikkeling.
 • In overleg met de Terminal operations manager zal hij/zij de uitvoering van het trainingsplan mee beheren, ondersteunen en opvolgen. Het geven van training (o.a. tool boxen) aan andere medewerkers behoort ook tot zijn/haar taken.
 • Speelt ook een belangrijke rol in het volledige ontwikkelingsproces van de verschillende medewerkers binnen de organisatie (coaching, training, opvolging en ondersteunen).

2| Werkomgeving en werkplek

 • Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de Terminal Operations Manager en vervangt hem/haar bij diens afwezigheid. Hij/Zij geeft leiding aan alle medewerkers in de afdeling Operational Excellence, een afdeling die de volgende jaren zal wijzigen en momenteel bestaat uit de Permit Supervisoren en de Training Officer.

  De goede samenwerking tussen de 3 groepen Operaties, Operatial Excellence en Supply & Planning alsook met andere afdelingen binnen de terminal is belangrijk. De Operations (Operational excellence) lead speelt hierin ook een belangrijke rol.

  Overige:

 • Duidelijke, proactieve en correcte communicatie binnen je afdeling, tussen afdelingen en van en naar het hogere management.
 • Initieert en neemt deel aan diverse overlegmomenten.
 •  
 • Voornaamste contacten:

 • Intern: Operations, MT-leden, Projecten, Onderhoud
 • Interne klanten: Sales en Customer Service & Dispatch
 • Extern: Klanten, overheden, contractoren, trainingscentra, leveranciers en auditoren

3| Wat wij geloven dat je nodig hebt om succesvol te zijn als Operations Lead

Opleidings en ervaringseisen:

 • Technisch denkniveau (voorkeur chemie en mechanica) met relevante ervaring
 • Ervaring in project management is een voordeel[BB1]
 • Kennis van operational excellence tools (Lean, 5s, Ishikawa, TPM, Kaizen, …) en ervaring in het toepassen van deze tools tbv verbeterprojecten
 • Systemen: Officepakket, ervaring met logistieke ERP-systemen en algemeen handig met IT-toepassingen
 • Talen: vloeiend: Nederlands/ Engels, [ST2] Overig: conform de opleidingsmatrix
 • Relevante ervaring: minimaal 5 jaar

Competenties

 • Hoog veiligheidsbewustzijn en integer
 • Daadkrachtig, analytisch en oplossingsgericht
 • Leiderschap, motivator, peoplemanager en coach
 • Communicatief
 • Klant en resultaatgericht
 • Teamplayer

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Competitief salaris, afhankelijk van senioriteit
 • Eco en maaltijdcheques
 • Hospitalisatie- en tandverzekering
 • Groepsverzekering 

APPLY